B City
HIGASHI IKEBUKURO

2-Chome, Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
August 2014